برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

outperformance

outperformance را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

خشایار نوروزی
عملکرد بهتر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی outperformance مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )