برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1349 100 1

outwork

/ˈaʊtwɜːrk/ /ˈaʊtwɜːk/

معنی: سنگر خارجی، بیشتر کار کردن از، بانجام رساندن
معانی دیگر: (ارتش) استحکامات فرعی، سنگر چینی، برون سنگر، برون دژ، بیشتر یا بهتر (از دیگری) کار کردن

بررسی کلمه outwork

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: outworks, outworking, outworked, outwrought
• : تعریف: to work faster or accomplish more than.
اسم ( noun )
• : تعریف: a fortified position outside a main defense or fortification.

واژه outwork در جمله های نمونه

1. The problem of little fuel has been outworked by the substitute.
[ترجمه ترگمان]مشکل سوخت کوچک جایگزین جانشین شده‌است
[ترجمه گوگل]مشکل کمبود سوخت جایگزین شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Industrial robots can outwork humans [ skilled labor ].
[ترجمه ترگمان]ربات‌های صنعتی می‌توانند انسان‌ها را تحت فشار قرار دهند [ نیروی کار ماهر ]
[ترجمه گوگل]ربات های صنعتی می توانند انسان را از کار بیاندازند [کار ماهر]
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Don't let him outwork you and just always keep a body him.
[ترجمه ترگمان]نگذار از تو جدا شود و همیشه او را نگه دارد
[ترجمه گوگل]اجازه ندهید که او را بیرون بکشید و فقط همیشه بدن او را نگه دارید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I refuse to lose. I outwork anyone that I'm ever next to.
[ترجمه ترگمان]من از دست دادن امتناع می‌کنم بیشتر از هر کسی رو که تا حالا دیدم استخدام کردم
[ترجمه گوگل]من از دست دادن ندارم من هر کسی را که هنوز در کنار آن هستم بیرون می کنم
[ترجمه شما ...

مترادف outwork

سنگر خارجی (اسم)
outwork
بیشتر کار کردن از (فعل)
outwork
بانجام رساندن (فعل)
accomplish , complete , follow out , outwork , process

معنی کلمه outwork به انگلیسی

outwork
• work that is done outside; outer fortification, outpost beyond the main line of defense (military)
• work more than, work harder than

outwork را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

یاسمن قدسی
پیشی گرفتن
هادی مشرقی
کار برون‌سازمانی؛ دورکاری (انجام شغلی توسط افراد در خانه‌هایشان)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی outwork
کلمه : outwork
املای فارسی : اوتورک
اشتباه تایپی : خعفصخقن
عکس outwork : در گوگل

آیا معنی outwork مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )