برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1329 100 1

Paradise

/ˈperəˌdaɪs/ /ˈpærədaɪs/

معنی: سعادت، بهشت، ارم، فردوس، بهشت برین
معانی دیگر: پردیس، جنت، مینو، گشتای، محل خوشی و سعادت، (از ریشه ی فارسی)، ملکوت، عرش، خوشی

بررسی کلمه Paradise

اسم ( noun )
(1) تعریف: (sometimes cap.) the final destination of virtuous souls; heaven.
مترادف: heaven
متضاد: hell
مشابه: afterlife, Elysian fields, Elysium, empyrean, hereafter, nirvana, promised land, Valhalla

- Her body could no longer fight the disease, and her soul is now in Paradise.
[ترجمه ترگمان] بدنش دیگر نمی‌توانست با این بیماری مبارزه کند، و روحش اکنون در بهشت است
[ترجمه گوگل] بدنش دیگر نمی تواند با بیماری مبارزه کند، و روحش اکنون در بهشت ​​است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: (often cap.) the Garden of Eden.
مترادف: Eden

- The book of Genesis tells that Adam and Eve were cast out of Paradise.
[ترجمه ترگمان] کتاب سفر پیدایش می‌گوید که آدام و حوا از بهشت خارج شده‌اند
[ترجمه گوگل] کتاب پیدایش می گوید که آدم و حوا از بهشت ​​رها شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: a state or place of extreme beauty, delight, or joy.
مترادف: heaven, seventh heaven
متضاد: hell
مشابه: bliss, ecstasy, Eden, Elysium, nirvana, Shangri-la, utopia, Zion
...

واژه Paradise در جمله های نمونه

1. an earthly paradise
بهشت روی زمین

2. fountains of paradise flowing with milk and honey
چشمه‌های بهشت که از آن شیر و عسل جاری است

3. iran is a mountaineering paradise
ایران از نظر کوه نوردی بهشت است.

4. shapely girls welcomed him to paradise
دختران پری پیکر در بهشت به او خوش‌آمد گفتند.

5. this school is really a paradise for children
این مدرسه واقعا برای بچه‌ها بهشت است.

6. be (or live) in a fool's paradise
الکی خوش بودن

7. i was an angel and the lofty paradise was my abode
من ملک بودم و فردوس برین جایم بود

8. spring came and made the world like paradise
بهار آمد و شد جهان چون بهشت

9. spring arrived and turned the world into a paradise
بهار آمد و شد جهان چون بهشت.

10. A paradise that you cannot leave is hell.
[ترجمه آریامهر] بهشتی که نمی‌توانید ترکش کنید، جهنم است|
...

مترادف Paradise

سعادت (اسم)
happiness , welfare , felicity , bliss , weal , luck , paradise
بهشت (اسم)
eden , heaven , paradise , elysium , zion
ارم (اسم)
slogan , emblem , paradise
فردوس (اسم)
garden , paradise
بهشت برین (اسم)
paradise

معنی عبارات مرتبط با Paradise به فارسی

الکی خوش بودن
(جانورشناسی) مرغ بهشت، مرغ بهشتی (تیره ی paradisaeidae - بومی گینه ی نو)، مره بهشتی، یکجور مرهکه پرهای بسیارزیبایی دارد
باهعدن، بهشت روی زمین
الکی خوش (بودن)، خوشبختی دروغین، خوشحالی موهوم، شادی احمقانه، شنگولی خوشحالی موهوم
خوشی بی اساس یاخیالی
باه بهشت

معنی کلمه Paradise به انگلیسی

paradise
• heaven, garden of eden
• according to some religions, paradise is a wonderful place where good people go after they die.
• you can refer to a place or situation that seems perfect as paradise.
paradise lost
• epic poem written in 1667 by john milton (17th century english poet)
bird of paradise
• perennial tropical plant that is native to africa and bears a bright orange flower resembling a bird; bird belonging to the paradisaeidae family that is native to new guinea and the surrounding area (long tail feathers and brilliantly-colored plumage are typical of the male birds)
• a bird of paradise is a songbird which is found mainly in new guinea. the male birds have very brightly coloured feathers.
fool's paradise
• state of happiness that is based on illusions
fools paradise
• state of delusory happiness or peace, happiness based on false beliefs or ignorance
• if you say that someone is living in a fool's paradise, you mean that they are in a state of great happiness which is threatened by change, but they are not aware of this threat.

Paradise را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

خورشيدوند
بهشت
Happy our days to life the beauty of God Paradise
مبارک روزهاي ما به زندگی زیبایی از بهشت خدا
R.A
بهشت
آرمین رحمتی
کنکوری : بهشت
tinabailari
بهشت
parts of California seem like paradise to many tourists ☺️☺️☺️
قسمت هایی از کالیفرنیا برای بسیاری از گردشگر ها مانند بهشت به نظر می رسد
یوسف صابری
رضوان
جنات النعیم
دارالسلام
باغ عدن
S😊
(We can say.(Aplace that is beautiful and pleasant

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی paradise
کلمه : paradise
املای فارسی : پاردایس
اشتباه تایپی : حشقشیهسث
عکس paradise : در گوگل

آیا معنی Paradise مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )