برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Pick at something

Pick at something را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی باقری
تنها یه قسمت کوچک از غذارو خوردن
She could only pick at her meal

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Pick at something مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )