برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1288 100 1

Polaroid


شیمى : پولاروید

بررسی کلمه Polaroid

اسم ( noun )
(1) تعریف: trademark for a substance able to polarize light passing through it, used to reduce glare.

(2) تعریف: trademark for a camera that produces a developed photograph moments after it is taken.

واژه Polaroid در جمله های نمونه

1. Did you take these with a Polaroid?
[ترجمه a.h.h] تو این [ عکس ] را با پولاروید ( نوعی دوربین ظهور سریع فیلم) گرفتی؟
|
[ترجمه ترگمان]تو این ها رو با یک عکس گرفتی؟
[ترجمه گوگل]آیا شما این را با Polaroid گرفته اید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Polaroid film is very sensitive.
[ترجمه ترگمان]فیلم Polaroid بسیار حساس است
[ترجمه گوگل]فیلم Polaroid بسیار حساس است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I took a Polaroid of them so I could remember them when they were gone.
[ترجمه ترگمان]یک عکس از آن‌ها گرفتم تا بتوانم آن‌ها را به یاد بیاورم که آن‌ها رفته بودند
[ترجمه گوگل]من پولاروید را از آنها گرفتم، بنابراین وقتی می توانستم آنها را به یاد بیاورم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Fit a plain glass or polaroid filter over t ...

معنی Polaroid در دیکشنری تخصصی

polaroid
[شیمی] پولاروید
[برق و الکترونیک] پلاروید نام تجاری گروه صنعتی پلاروید برای ماده ورقه پلاستیکی که نور قطبی شده تخت ایجاد می کند.

معنی کلمه Polaroid به انگلیسی

polaroid
• brand of material that polarizes light and reduces glare; instant camera (slang)
• a polaroid is a photograph taken with a polaroid camera; polaroid is a trademark.
• polaroid is a special substance that is used to treat glass, so that the amount of glare shining through the glass from bright light is reduced; polaroid is a trademark.
• polaroids are sunglasses which have been treated with polaroid in order to reduce the glare of the sun; polaroid is a trademark.
polaroid camera
• camera that produces a print within seconds
• a polaroid camera is a small camera that can take, develop, and print a photograph in a few seconds; polaroid is a trademark.

Polaroid را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدرضا قریشی
1 دوربین عکس فوری (دوربین پولاروید) 2 عکس فوری (گرفته شده توسط دوربین پولاروید)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی polaroid
کلمه : polaroid
املای فارسی : پولاروید
اشتباه تایپی : حخمشقخهی
عکس polaroid : در گوگل

آیا معنی Polaroid مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )