برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1283 100 1

Professionalism

/prəˈfeʃənəˌlɪzəm/ /prəˈfeʃnəlɪzəm/

معنی: حرفهیی، حرفهیی بودن، صفات و عادات مخصوص اهل حرفه
معانی دیگر: (ورزش) حرفه ای گرایی، دخش گرایی، پیشه کار گرایی، استخدام ورزشکاران حرفه ای

بررسی کلمه Professionalism

اسم ( noun )
• : تعریف: the attitude, methods, or standards of a professional, esp. as opposed to those of an amateur.

واژه Professionalism در جمله های نمونه

1. They were impressed by the sheer professionalism of the performance.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها تحت‌تاثیر حرفه‌ای بودن این عملکرد قرار گرفتند
[ترجمه گوگل]آنها تحت تاثیر حرفه ای بودن عملکرد قرار گرفتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Good customer relations require courtesy, professionalism and effective response.
[ترجمه ترگمان]روابط خوب مشتری نیازمند ادب، حرفه‌ای گری و پاسخ موثر است
[ترجمه گوگل]روابط خوب مشتری نیازمند حسن نیت و حرفه ای بودن و پاسخ مؤثر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. No one can touch these girls for professionalism.
[ترجمه ترگمان]هیچ‌کس نمی‌تواند این دختران را به خاطر حرفه‌ای گری لمس کند
[ترجمه گوگل]هیچکس نمی تواند این دختران را برای حرفه ای بودن لمس کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. American companies pride themselves on their professionalism.
[ترجمه ترگمان]شرکت‌های آمریکایی به حرفه‌ای گری خود افتخار می‌کنند
[ترجمه گوگل]شرکت های آمریکایی به حرفه ای خود افتخار می کنند
...

مترادف Professionalism

حرفهیی (اسم)
profession , professionalism
حرفهیی بودن (اسم)
professionalism
صفات و عادات مخصوص اهل حرفه (اسم)
professionalism

معنی کلمه Professionalism به انگلیسی

professionalism
• state of having professional qualities; state of being a professional (as opposed to an amateur)
• professionalism is skill at doing a job.

Professionalism را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

احسان
مجموعه ای از استانداردها و ویژگیهای شخصیتی (مهارتها، قابلیتها) که انتظار میره فرد با شغل تخصصی داشته باشه، مهارت/حرفه ای گرایی ؛ بکارگیری از افراد متخصص و حرفه ای (در کار و ورزش)
Asieh
اخلاق حرفه ای
میلاد علی پور
حرفه ای گری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی professionalism
کلمه : professionalism
املای فارسی : پرفسینلیسم
اشتباه تایپی : حقخبثسسهخدشمهسئ
عکس professionalism : در گوگل

آیا معنی Professionalism مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )