برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Put a constructoin on something

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
(عبارت) تفسیر کردن چیزی ( مثلا اظهار نظر یک نفر یا کاری و اقدامات او) The judge put an entirely different construction on his remarks. قاضی یک تفسیر کاملا متفاوتی از اظهاراتش دارد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Put a constructoin on something مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )