برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

particulate matter

particulate matter را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فریــــــماه رفیعی
به اختصار PM: (ذرات معلق در هوا)
ترکیبی از ذرات آلاینده هوا که به صورت ترکیبی از ذرات طبیعی یا غیرطبیعی در هوا معلق اند.
سیدعلیرضافرهبد
ماده ذره ای یا ذرات معلق در هوا یا سیال دیگر و برای توصیف اندازه آن بعد از حروف اختصار PM یک اندیس نیز ذکر می شود که نشاندهنده ذراتی است که برحسب میکرون(مایکرومتر یا میلیونیوم متر) برابر یا کوچکتر از این عدد هستند مثلاPM10 نشاندهنده ذرات معلقی است که برابر یا کوچکتر از 10 میکرون هستند.
محدثه فرومدی
ذرات معلق

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی particulate matter مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )