برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1223 100 1

patch test


(پزشکی) آزمایش حساسیت یا آلرژی، آزیرآزمون

بررسی کلمه patch test

اسم ( noun )
• : تعریف: a test for allergic reaction in which the suspected allergen is applied to the skin on a small piece of cloth and the skin is observed for inflammatory reaction.

واژه patch test در جمله های نمونه

1. Methods Patch test ( PT ) were performed in 747 allergic patients with 7 various occupations.
[ترجمه ترگمان]روش‌های تست وصله (مالیات آلودگی)در یک بیمار دارای آلرژی جداگانه با ۷ شغل مختلف انجام شد
[ترجمه گوگل]روشهای تست پچ (PT) در 747 بیمار مبتلا به آلرژی با 7 شغل مختلف انجام شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Is the atopy patch test with house dust mites specific for atopic dermatitis?
[ترجمه ترگمان]آیا آزمون پچ atopy با کرم‌های گرد و غبار خانه برای درماتیت atopic خاص باشد؟
[ترجمه گوگل]آیا تست پچ آتوپیک با مرفین های گرد و غبار مخصوص برای درماتیت آتوپیک مشخص است؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. To pass the patch test, the constant strain matrix is modified.
[ترجمه ترگمان]برای عبور از آزمون پچ، ماتریس کرنش ثابت تغییر می‌یابد
[ترجمه گوگل]برای گذراندن آزمایش پچ، ماتریس کرنش ثابت اصلاح می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Objective To investigate the role of patch test in eyelid eczematous dermatitis.
[ترجمه ترگمان]هدف تحقیق در مورد نقش ...

patch test را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی patch test
کلمه : patch test
املای فارسی : پتچ تست
اشتباه تایپی : حشفزا فثسف
عکس patch test : در گوگل

آیا معنی patch test مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )