انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 895 100 1

بررسی کلمه pathology

اسم ( noun )
حالات: pathologies
مشتقات: pathologist (n.)
(1) تعریف: the scientific study of the causes, nature, and results of bodily disease.

- Louis Pasteur, with his investigations into anthrax and rabies, broadened scientific understanding of pathology.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] پاستور با تحقیقاتش در مورد سیاه‌زخم و هاری درک علمی را گسترش داد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] لوئیس پاستور، با تحقیقاتش در مورد سیاه زخم و هاری، درک علمی پاتولوژی را گسترش داد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

(2) تعریف: a physical or mental abnormality that is caused by disease or disorder.

واژه pathology در جمله های نمونه

1. He earned a master's degree in plant pathology from the University of Wisconsin.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او مدرک کارشناسی‌ارشد در زمینه آسیب‌شناسی گیاهی از دانشگاه ویسکانسین دریافت کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او مدرک کارشناسی ارشد در آسیب شناسی گیاه را از دانشگاه ویسکانسین به دست آورد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. Biomedical scientists deal with 100m pathology tests a year, playing a crucial role in the diagnosis and treatment of disease.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]دانشمندان علوم پزشکی در یک سال با ۱۰۰ میلیون آزمون آسیب‌شناسی سروکار دارند و نقش حیاتی در تشخیص و درمان بیماری‌ها دارند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]دانشمندان علوم زیستی سالانه با آزمایشات پاتولوژیک 100 متر مواجه می شوند که نقش مهمی در تشخیص و درمان بیماری دارند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. The pathology protocol has been described previously.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پروتکل آسیب‌شناسی پیش از این شرح‌داده شده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پروتکل آسیب شناسی قبلا شرح داده شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. As a specialist in pathology, physiology and pharmacology, Mrs Coll received many teaching awards.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]خانم کول به عنوان متخصص در زمینه آسیب‌شناسی، فیزیولوژی و داروشناسی، بسیاری از جوایز آموزشی را دریافت کرده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]خانم کول به عنوان متخصص در آسیب شناسی، فیزیولوژی و فارماکولوژی، بسیاری از جوایز آموزشی را دریافت کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. In this approach, the search for pathology and its roots are secondary.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در این رویکرد، جستجوی آسیب‌شناسی و ریشه‌های آن ثانویه هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در این روش، جستجوی پاتولوژی و ریشه های آن ثانویه است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. The pathology department never had pride of place in any hospital Jean had ever seen.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بخش آسیب‌شناسی هرگز در هیچ بیمارستانی که ژان وال ژان دیده بود افتخار نمی‌کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بخش جراحی پلاستیک هرگز در هیچ بیمارستان جین هرگز دیده نشده بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. The postmortem was done in the pathology department of the Perth hospital.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پس از آن در بخش آسیب‌شناسی بیمارستان پرت به قتل رسید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پس از سانحه در بخش آسیب شناسی بیمارستان پرت انجام شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. They are not indicative of underlying pathology.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آن‌ها شاخص آسیب‌شناسی زیربنایی نیستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آنها علت آسیب شناسی اولیه نیستند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Marital pathology is fully recognised by those who give support through marriage counselling.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آسیب‌شناسی وضعیت تاهل به طور کامل توسط کسانی که از طریق مشاوره ازدواج حمایت می‌کنند، به رسمیت شناخته می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آسیب شناسی زناشویی به طور کامل توسط کسانی که از طریق مشاوره ازدواج حمایت می کنند، به رسمیت شناخته شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. What interests me is the psychology -- or pathology -- of women, what women will do in the name of love.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آنچه مرا به خود جلب می‌کند روانشناسی - - یا آسیب‌شناسی - - از زنان است که زنان به نام عشق چه می‌کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]چه چیزی منفی است روانشناسی یا آسیب شناسی زنان است، چه زنان به نام عشق انجام می دهند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. The underlying pathology is a widely distributed inflammatory lesion in peripheral nerves, with adjacent demyelination.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آسیب‌شناسی نهفته، ضایعه محرک گسترده‌ای است که در اعصاب محیطی با demyelination مجاور آن توزیع می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پاتولوژی اساسی، ضایعه التهابی گسترده ای در اعصاب محیطی، با کمپلکس مجاور است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. The different techniques used in hospital pathology departments before samples are tested may, therefore, affect results.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تکنیک‌های مختلف مورد استفاده در دپارتمان‌های آسیب‌شناسی بیمارستان قبل از این که نمونه‌ها مورد آزمایش قرار گیرند، ممکن است بر نتایج اثر بگذارند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بنابراین تکنیک های مختلفی که در بخش های آسیب شناسی بیمارستان مورد استفاده قرار می گیرند، قبل از نمونه گیری آزمایش می شود، بنابراین بر نتایج تاثیر می گذارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Also, slides and pathology reports can be obtained for second opinions.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]همچنین، slides و گزارش‌های آسیب‌شناسی نیز می توان برای نظر دوم بدست آورد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]همچنین گزارش های اسلایدها و پاتولوژی را می توان برای نظرات دوم بدست آورد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. The fact that millions of people share the same vices does not make these vices virtues, the fact that they share so many errors does not make the errors to be truths, and the fact that millions of people share the same form of mental pathology does not make these people sane. Erich Fromm
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این حقیقت که میلیونها نفر از معایب و معایب خود را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند، این معایب را به وجود نمی‌آورند، و این حقیقت که بسیاری از اشتباه‌ات آن‌ها را به اشتراک می‌گذارند، اشتباه‌ات را تصحیح نمی‌کنند، و این واقعیت که میلیونها نفر به شکل آسیب‌شناسی روانی به اشتراک می‌گذارند، این افراد را عاقل نمی‌کند اریک فروم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]واقعیت این است که میلیونها نفر از همان ناهماهنگی ها همدیگر را نادیده می گیرند، این عواقب را فضیلت نمی دهند، این که آنها خطاهای زیادی را به اشتراک می گذارند، اشتباهات را به حقیقت نمی رساند، و این واقعیت که میلیون ها نفر از مردم یک نوع آسیب شناسی روانی دارند، این افراد را عاقل سازند اریم فروم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف pathology

پاتولوژی (اسم)
pathology
اسیب شناسی (اسم)
pathology

معنی عبارات مرتبط با pathology به فارسی

علم ناخوشی شناسی که به موجب ان همه بیماریهارانتیجه فسادخلط هامیدانند

معنی pathology در دیکشنری تخصصی

pathology
[بهداشت] آسیب شناسی - پاتولوژی

معنی کلمه pathology به انگلیسی

pathology
• study of diseases and their characteristics
• pathology is the study of diseases and illnesses; a medical term.
• the pathology of a disease or illness is its causes and development in the body; a medical term.

pathology را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی pathology

فرهاد سليمان‌نژاد ١٩:١٤ - ١٣٩٧/٠٧/١٠
آسيب، مرض، درد
|

سجاد ٠٠:٥٤ - ١٣٩٧/٠٨/٠١
Class count10
4 = norm
6 = pathology
میشه توضیح بدین
|

nadiya ١٨:٣٣ - ١٣٩٨/٠٢/٢٤
دکتر ساناز میرزایی
|

پیشنهاد شما درباره معنی pathologyنام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی pathology
کلمه : pathology
املای فارسی : پاتولوژی
اشتباه تایپی : حشفاخمخلغ
عکس pathology : در گوگل


آیا معنی pathology مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )