برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1221 100 1

perfumer

/ˈpɜːrfjuːmər/ /ˈpɜːfjuːmə/

معنی: عطار، عطر فروش
معانی دیگر: عطر ساز

بررسی کلمه perfumer

اسم ( noun )
(1) تعریف: a person who makes or sells perfumes.

(2) تعریف: a person or thing that perfumes.

مترادف perfumer

عطار (اسم)
apothecary , druggist , grocer , perfumer
عطر فروش (اسم)
perfumer

معنی کلمه perfumer به انگلیسی

perfumer
• one who makes scented, one who perfumes; one who makes perfumes or colognes

perfumer را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی perfumer
کلمه : perfumer
املای فارسی : پرفومر
اشتباه تایپی : حثقبعئثق
عکس perfumer : در گوگل

آیا معنی perfumer مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )