برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1278 100 1

peristalsis

/ˌperiːˈstælsɪs/ /ˌperɪˈstælsɪs/

معنی: حرکت دودی، حرکات حلقوی، جنبش کرم وار
معانی دیگر: (زیست شناسی) حرکت دودی، جنبش دودی

بررسی کلمه peristalsis

اسم ( noun )
حالات: peristalses
مشتقات: peristaltic (adj.), peristaltically (adv.)
• : تعریف: a process of muscular contractions and relaxations along a tubular muscular system, such as that which forces food through the digestive system.

واژه peristalsis در جمله های نمونه

1. The frequency of peristalsis in the duodenum was calculated from this sequence at 14 contractions per minute.
[ترجمه ترگمان]فرکانس of در the از این ترتیب در ۱۴ انقباض در هر دقیقه محاسبه شد
[ترجمه گوگل]فراوانی پریستالیس در دوازدهه از این توالی با 14 انقباض در دقیقه محاسبه شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. This twice daily peristalsis creates tidal currents every six hours, pushing sea water first north, then south.
[ترجمه ترگمان]این peristalsis روزانه دو بار جریان جزر و مدی را هر شش ساعت ایجاد می‌کند و باعث می‌شود که آب دریا ابتدا به سمت شمال و سپس به سمت جنوب حرکت کند
[ترجمه گوگل]این پرستالیس دو بار در روز، هر شش ساعت جریانهای جزر و مدی را ایجاد می کند، ابتدا آب دریا را به سمت شمال و سپس جنوب حرکت می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Failed peristalsis was commonly encountered in patients as well as controls.
[ترجمه ترگمان]peristalsis شکست خورد معمولا در بیماران و نیز کنترل‌ها با آن‌ها مواجه می‌شود
[ترجمه گوگل]پریستالیزهای ناخوشایند معمولا در بیماران و همچنین در گروه کنترل دیده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مترادف peristalsis

حرکت دودی (اسم)
peristalsis
حرکات حلقوی (اسم)
peristalsis
جنبش کرم وار (اسم)
peristalsis

معنی کلمه peristalsis به انگلیسی

peristalsis
• movement of the intestines; movement of the stomach

peristalsis را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی بزرگیان
حرکات لوله گوارش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی peristalsis
کلمه : peristalsis
املای فارسی : پریستلسیس
اشتباه تایپی : حثقهسفشمسهس
عکس peristalsis : در گوگل

آیا معنی peristalsis مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )