برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1328 100 1

persona

/pərˈsoʊnə/ /pɜːˈsəʊnə/

معنی: شخصی، شخصیت ها، اشخاص یک کتاب
معانی دیگر: (جمع) شخصیت های نمایش یا داستان و غیره، بازیگران، در جمع شخصیت ها

بررسی کلمه persona

اسم ( noun )
حالات: personas
• : تعریف: in psychology, the outer personality, fa�ade, or public identity an individual presents to others.

واژه persona در جمله های نمونه

1. the strange persona of this novel
شخصیت‌های عجیب و غریب این رمان

2. He was declared persona non grata and forced to leave the country.
[ترجمه ترگمان]او فرد غیرقابل قبولی اعلام شد و مجبور شد کشور را ترک کند
[ترجمه گوگل]او شخص غیر غربی اعلام شد و مجبور شد که کشور را ترک کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Several embassy staff were declared persona non grata and asked to leave the country within 48 hours.
[ترجمه ترگمان]تعدادی از کارکنان سفارت غیرقابل قبولی اعلام شدند و از آن‌ها خواستند تا ظرف ۴۸ ساعت کشور را ترک کنند
[ترجمه گوگل]چند تن از کارمندان سفارت اعلام شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Their ambassador was declared persona non grata and forced to leave the country.
[ترجمه ترگمان]سفیر آن‌ها غیرقابل قبولی اعلام شد و مجبور شد کشور را ترک کند
[ترجمه گوگل]سفیر آنها شخص غیرواقعی اعلام شد و مجبور به ترک کشور شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The government has declared the French ambassador persona non grata and ordered him to le ...

مترادف persona

شخصی (اسم)
one , persona
شخصیت ها (اسم)
persona
اشخاص یک کتاب (اسم)
persona

معنی عبارات مرتبط با persona به فارسی

(لاتین - به ویژه در مورد دیپلمات ها) مورد قبول کشور میزبان، پذیرفتنی، نماینده سیاسی مورد قبول کشور دیگر
(لاتین - به ویژه در مورد دیپلمات ها) غیر قابل قبول (از نظر کشور میزبان)، راه ندادنی، عنصر نامطلوب، آدم ناخواسته، شخص غیر قابل قبول، شخص پذیرفته نشده
(لاتین) شخصا، راسا، از سوی خود، شخصا، بنفسه، بوسیله خود شخص

معنی کلمه persona به انگلیسی

persona
• character in a play; human being; personality
• your persona is the aspect of your character or nature that you present to other people, perhaps in contrast to your real character or nature; a formal word.
persona non grata
• unpopular person, person who is not accepted
• if you declare someone persona non grata, they become unwelcome or unacceptable because they have done something which you disapprove of.
error in persona
• mistaken identity

persona را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Nowkarizi
تیپ شخصیتی
سحر نوری
نقاب شخصیت
عبدالمجید براری
شخصیت خیالی یا ساختگی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی persona
کلمه : persona
املای فارسی : پرسنا
اشتباه تایپی : حثقسخدش
عکس persona : در گوگل

آیا معنی persona مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )