برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

phyto toxicity

phyto toxicity را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حمید فاضلی راد
سمیت گیاهی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی phyto toxicity مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )