برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

poke a nose

poke a nose را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
دست توی دماغ کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی poke a nose مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )