برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
pop - corn

pop corn


ذرت بو داده، چس فیل

pop corn را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ویا
ذرت ترکیده
کوثر
پاپ کورن
😉😉😌😌😞😞
ذرت بوداده، پاپ کورن
Afagh😉
پف فیل،پاپ کورن،پفیلا،ذرت بو داده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی pop corn
کلمه : pop corn
املای فارسی : پپ کورن
اشتباه تایپی : حخح زخقد
عکس pop corn : در گوگل

آیا معنی pop corn مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )