برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

post diluvian


زیست کننده پس از طوفان، پس از طوفان ر  داده

post diluvian را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی post diluvian
کلمه : post diluvian
املای فارسی : پست دیلووین
اشتباه تایپی : حخسف یهمعرهشد
عکس post diluvian : در گوگل

آیا معنی post diluvian مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )