برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

present with

present with را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
present sb with sth: (also present sth to sb) to give sth to sb, esp. if done ceremoniously

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی present with مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )