برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1315 100 1

presumably

/prəˈzuːməbli/ /prɪˈzjuːməbli/

معنی: احتمالا

بررسی کلمه presumably

قید ( adverb )
• : تعریف: judging by what may reasonably be guessed or assumed.
مشابه: probably

- He hasn't eaten all day and he's presumably hungry.
[ترجمه Nora] او تمام روز هیچ نخورده و احتمالاً گرسنه است.
|
[ترجمه ترگمان] تمام روز غذا نخورده و احتمالا گرسنه است
[ترجمه گوگل] او تمام روز خورده نشده است و احتمالا گرسنه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- She's a grown woman; presumably, she can make such decisions herself.
[ترجمه ترگمان] او زن بالغی است؛ احتمالا خودش هم می‌تواند چنین تصمیمی بگیرد
[ترجمه گوگل] او یک زن بالغ است احتمالا او می تواند چنین تصمیمی بگیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه presumably در جمله های نمونه

1. It's raining, which presumably means that your football match will be cancelled.
[ترجمه ترگمان]باران می‌بارد، که احتمالا به این معنی است که مسابقه فوتبال شما لغو خواهد شد
[ترجمه گوگل]باران، که احتمالا به این معنی است که بازی فوتبال شما لغو خواهد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She is aware of the difficulties, presumably?
[ترجمه ترگمان]احتمالا او از مشکلات آگاه است؟
[ترجمه گوگل]او از مشکالت آگاه است، احتمالا؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He had gone to the reception desk, presumably to check out.
[ترجمه ترگمان]او به میز پذیرش رفته بود و احتمالا چک را بررسی کرده بود
[ترجمه گوگل]او به میز پذیرش رفته بود، احتمالا برای چک کردن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The government will presumably sit on the report until after the election.
[ترجمه ترگمان]دولت احتمالا تا پس از انتخابات بر روی این گزارش خواهد نشست
[ترجمه گوگل]احتمالا دولت پس از انتخابات در گزارش قرار خواهد گرفت
[ترجمه شما] ...

مترادف presumably

احتمالا (قید)
likely , belike , maybe , presumably , haply

معنی کلمه presumably به انگلیسی

presumably
• seemingly, supposedly; apparently; assumedly, through reasonable assumption
• if you say that something is presumably the case, you mean that you think it is the case, although you are not certain.

presumably را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

باسم موالی زاده
بر فرض...، فرضا
فاطمه هدایی
پس حتما_حتما
علی محمودزاده
طاهراً، از قرار معلوم، احتمالاً
Masiii
به احتمل زیاد
حسام
به احتمال قوی
حسن اشرف زاده
احتمال زیاد،احتمال داده میشود،به احتمال اینکه،احتمالی که بر اساس شواهد بدست امده
زهرا خسروی
به نظر می رسه
یوسف صابری
ظاهراً
Aydan
قاعدتاً

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی presumably
کلمه : presumably
املای فارسی : پرسومبلی
اشتباه تایپی : حقثسعئشذمغ
عکس presumably : در گوگل

آیا معنی presumably مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )