برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1317 100 1

probable cause

/ˈprɑːbəbəlˈkəz/ /ˈprɒbəbəlkɔːz/

(حقوق) شواهد و ادله ی کافی (برای وارد آوردن اتهام)

بررسی کلمه probable cause

اسم ( noun )
• : تعریف: a reasonable basis for believing that a person is guilty of a crime.

واژه probable cause در جمله های نمونه

1. The probable cause of the fire was faulty wiring.
[ترجمه ترگمان]دلیل احتمالی آتش‌سوزی، سیم‌کشی غلط بوده
[ترجمه گوگل]علت احتمالی آتش سوزی معیوب بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The probable cause of death was heart failure.
[ترجمه ترگمان]دلیل احتمالی مرگ، شکست قلبی بوده
[ترجمه گوگل]دلیل احتمالی مرگ نارسایی قلبی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The probable cause of his death is traceable to an incident in 172
[ترجمه ترگمان]علت احتمالی مرگ او در سال ۱۷۲ به وقوع پیوست
[ترجمه گوگل]علت احتمالی مرگ او به یک حادثه در 172 رسیده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The report states that the probable cause of death was a heart attack.
[ترجمه ترگمان]این گزارش بیان می‌کند که علت احتمالی مرگ یک حمله قلبی بوده‌است
[ترجمه گوگل]گزارش می گوید که علت احتمالی مرگ یک حمله قلبی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی probable cause در دیکشنری تخصصی

probable cause
[حقوق] علت متعارف، دلیل محتمل و عقلایی (بالاخص در مورد احتمال گناهکار بودن متهم)

معنی کلمه probable cause به انگلیسی

probable cause
• reasonable grounds for presuming someone to be guilty (law)

probable cause را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی probable cause
کلمه : probable cause
املای فارسی : پرببل کآز
اشتباه تایپی : حقخذشذمث زشعسث
عکس probable cause : در گوگل

آیا معنی probable cause مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )