برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1322 100 1

programmatic

/ˌproʊɡrəˈmætɪk/ /ˌprəʊɡrəˈmætɪk/

معنی: برنامهای، وابسته به پروگرام
معانی دیگر: وابسته به موسیقی همراه صحنه و عملیات (در فیلمبرداری و غیره)، وابسته به برنامه ریزی

بررسی کلمه programmatic

صفت ( adjective )
مشتقات: programmatically (adv.)
• : تعریف: advocating or adhering to a specific aim or policy.

- a programmatic novel
[ترجمه ترگمان] یک رمان برنامه‌ای
[ترجمه گوگل] یک رمان برنامه ریزی شده
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه programmatic در جمله های نمونه

1. He gave up on programmatic politics and turned his back on public life.
[ترجمه ترگمان]او به سیاست‌های برنامه‌ای دست زد و پشتش را به زندگی عمومی برگرداند
[ترجمه گوگل]او سیاستهای برنامهریزی را کنار گذاشت و پشت خود را به زندگی عمومی تبدیل کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. We reaffirmed that programmatic view in 1963 and continue to reaffirm it today.
[ترجمه ترگمان]ما این دیدگاه برنامه‌ای را در سال ۱۹۶۳ دوباره مورد تاکید قرار دادیم و به تجدید نظر آن در امروز ادامه می‌دهیم
[ترجمه گوگل]ما این دیدگاه برنامه را در سال 1963 مجددا تأیید کردیم و همچنان به آن تاکید میکنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. WPF supports programmatic access to several different tree structures of objects.
[ترجمه ترگمان]WPF از دسترسی برنامه‌ای به چندین ساختار درختی مختلف از اشیا پشتیبانی می‌کند
[ترجمه گوگل]WPF از دسترسی برنامه به چندین ساختار درخت اشیا پشتیبانی می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The presenter, Mr. TangYongLi programmatic text repeated the vocabulary of "Relief" or "embossment pattern" modelling, cau ...

مترادف programmatic

برنامهای (صفت)
programmatic
وابسته به پروگرام (صفت)
programmatic

معنی کلمه programmatic به انگلیسی

programmatic
• pertaining to a program, pertaining to a plan or scheme

programmatic را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرهاد سليمان‌نژاد
برنامه‌ريزي‌شده، طراحي‌شده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی programmatic
کلمه : programmatic
املای فارسی : پرگرممتیک
اشتباه تایپی : حقخلقشئئشفهز
عکس programmatic : در گوگل

آیا معنی programmatic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )