برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

prospective clients

prospective clients را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جلال نجاریزدی
مشتریهای آینده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی prospective clients مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )