برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

prospective parents

prospective parents را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آرمین مظاهری
والدین منتظر فرزند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی prospective parents مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )