برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1324 100 1

prudential

/pruːˈdent͡ʃl̩/ /pruːˈdenʃl̩/

معنی: محتاط، از روی احتیاط
معانی دیگر: وابسته به حزم و احتیاط، احتیاطی، مصلحتی، prudent محتاط

بررسی کلمه prudential

صفت ( adjective )
مشتقات: prudentially (adv.)
(1) تعریف: of, concerning, or caused or marked by prudence.

(2) تعریف: having the power to advise or act for another, as in business matters.

واژه prudential در جمله های نمونه

1. And then I got this letter from Prudential, telling me they were canceling my insurance.
[ترجمه ترگمان]و بعد این نامه رو از \"prudential\" گرفتم و بهم گفت که بیمه من رو کنسل کردن
[ترجمه گوگل]و سپس این نامه را از Prudential دریافت کردم، به من گفت که من بیمه خود را لغو کردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. United California sued, and Prudential countered that it could not be compelled to lend money that obviously would not be repaid.
[ترجمه ترگمان]سازمان ملل شکایت کرد، و prudential در پاسخ گفت که نمی‌تواند قرض بگیرد که به وضوح بازپرداخت نخواهد شد
[ترجمه گوگل]ایالت کالیفرنیا شکایت کرد و محتاطانه تصریح کرد که نمی تواند مجبور به قرض دادن پول شود که بدیهی است که بازپرداخت نخواهد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It finally threw in the towel when the Prudential, the last remaining bidder, pulled out earlier this month.
[ترجمه ترگمان]سرانجام وقتی the، آخرین پیشنهاد دهنده باقی مانده، اوایل این ماه بیرون آمد، در حوله افتاد
[ترجمه گوگل]در نهایت، زمانی که محتاطانه، آخرین پیشنهاد باقی مانده، در اوایل ماه جاری، حوله را در آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف prudential

محتاط (صفت)
careful , alert , cautious , wary , prudent , discreet , cagey , circumspect , chary , forehanded , gingerly , prudential
از روی احتیاط (صفت)
prudent , prudential

معنی کلمه prudential به انگلیسی

prudential
• american corporation headquartered in new jersey, provider of insurance and financial services worldwide
• judicious, discreet, intelligent; cautious, careful; smart, wise, shrewd; thrifty, frugal, economical

prudential را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی prudential
کلمه : prudential
املای فارسی : پرودنتیل
اشتباه تایپی : حقعیثدفهشم
عکس prudential : در گوگل

آیا معنی prudential مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )