برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
pull - ups

pull ups

pull ups را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رئیس علی دلواری
بارفیکس رفتن (این کلمه در اینجا حالت اسم دارد و فعل نیست اما در فارسی معنی که برایش می آوریم حالت فعلی دارد)
(به شکل pullups نیز نوشته می شود)
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman :
an exercise in which you use your arms to pull yourself up towards a bar above your head
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین MACMILLAN :
an exercise in which you hold a bar that is above your head and pull yourself up off the ground

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی pull ups مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )