برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1278 100 1

qualities

واژه qualities در جمله های نمونه

1. differential qualities
صفات متمایز کننده

2. the qualities of a circle
ویژگی‌های یک دایره

3. the qualities of this agricultural soil
ویژگی‌های این خاک کشاورزی

4. the qualities that differentiated her
ویژگی‌هایی که او را دگرسان (متفاوت) می‌کرد

5. her endearing qualities
صفاتی که او را عزیز می‌کند

6. his leadership qualities soon became evident
استعداد رهبری او به زودی مبرهن شد.

7. the essential qualities of a good leader
ویژگی های بنیادی یک رهبر خوب

8. herbs and their qualities
گیاهان و خواص آنها

9. they demonstrated the highest qualities of athleticism
آنان عالی ترین خصایص ورزشکاری را ارائه دادند.

10. an herb with remarkable iatric qualities
گیاهی دارای خواص طبی قابل توجه

11. this boy has many fine qualities
این پسر از خصایص خوب فراوانی برخوردار است.

معنی کلمه qualities به انگلیسی

noble qualities
• honorable personal characteristics (such as generosity, kindness, etc.)

qualities را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شهرزاد
خصوصیات
سميه
ويژگي ها
مرضیه
کیفیت
س.ر
توانایی ها
solina
كيفيت
Matin
ویژگی ها
Sahar azizi
صفات
ویژگیها
خصوصیات

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی qualities مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )