برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

quasi equivalent

quasi equivalent را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ستاره عالمی
شبه معادل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی quasi equivalent مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )