برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1333 100 1

Rave

/ˈreɪv/ /reɪv/

معنی: غوغا، دیوانگی، غرش، غریدن، دیوانه شدن، با بیحوصلگی حرف زدن، جار و جنجال راه انداختن
معانی دیگر: (دیوانه وار) با خود حرف زدن، پرت و پلا گفتن، هذیان گفتن، پریشان گویی کردن، (بیش از اندازه) با اشتیاق حرف زدن، حرارت به خرج دادن، به عرش رساندن، (به ویژه توفان) توفیدن، خروشیدن، (عامیانه) تعریف غلوآمیز، تعریف بسیار تمجیدآمیز، به طور نامفهوم حرف زدن، ژاژخایی کردن، سخن پراشتیاق، کار یا سخن دیوانه وار

بررسی کلمه Rave

فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: raves, raving, raved
(1) تعریف: to praise something extravagantly; express enthusiasm.
مترادف: rhapsodize
مشابه: gush

- They raved over the chef's talent.
[ترجمه ترگمان] او نا با استعداد آشپز سر و کار پیدا کردن
[ترجمه گوگل] آنها بیش از استعداد سرآشپز را تحریک می کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to speak irrationally, without control; talk nonsense, as in delirium.
مترادف: babble
مشابه: gibber, ramble, sputter

(3) تعریف: to roar and blow, as a storm.
مترادف: rage
مشابه: rampage, roar, storm

واژه Rave در جمله های نمونه

1. Shortly after taking the drug, the addict began to rave and foam at the mouth.
کمی بعد از مصرف مواد مخدر، معتاد شروع به عربده کشی کرد و کف از دهانش خارج شد

2. Speedy raved that his car had the capacity to reach 120 miles per hour.
اسپیدی با اشتیاق گفت که اتومبیلش می تواند تا سرعت 120 مایل در ساعت حرکت کند

3. Sadie was confident that Mr. Stebbe would rave about her essay.
سادی "استیب" راجع به انشای او، زبان به تحسین خواهد گشود

4. the rave reviews of his new movie
نقدهای تمجید آمیز از فیلم جدید او

5. The designer has received rave reviews from such arbiters of taste as Elle magazine.
[ترجمه ترگمان]این طراح با مرور بیش از حد از این قاضی، قاضی سلیقه (Elle)استقبال می‌کند
[ترجمه گوگل]طراح ارزیابی های هیجان انگیز از جمله داوران طعم مانند مجله Elle دریافت کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The play received rave reviews from the critics.
[ترجمه فرشته عاج] نمایش نظرات تحسین آمیزی از سودی منتقدان دریافت کرد.|
[ترجمه ترگمان ...

مترادف Rave

غوغا (اسم)
pandemonium , fray , turmoil , affray , melee , uproar , clamor , mobile , riot , tumult , ruckus , hubbub , scuffle , mob , scrimmage , jangle , rave , peal , canaille , din , embroilment , hordes of locusts , hurly-burly , rumpus
دیوانگی (اسم)
derangement , frenzy , insanity , dementia , amok , madness , craziness , mania , amuck , distraction , rage , craze , rave , lunacy , delirium , furor , phrensy
غرش (اسم)
roar , roaring , boom , thunder , rave , thunderpeal
غریدن (فعل)
roar , boom , fulminate , thunder , rave , peal , rumble
دیوانه شدن (فعل)
rave , madden
با بیحوصلگی حرف زدن (فعل)
rave
جار و جنجال راه انداختن (فعل)
rave

معنی عبارات مرتبط با Rave به فارسی

(خودمانی)، (انگلیس) مهمانی پر سروصدا

معنی کلمه Rave به انگلیسی

rave
• enthusiastic appraisal, extremely positive review or critique
• speak deliriously, talk frantically; rage, blow or crash violently (about weather, ocean waves, etc.)
• enthusiastic; of trend; of crazy or wild talk
• if someone raves, they talk in an excited and uncontrolled way.
• if you rave about something, you speak or write about it very enthusiastically; an informal use.
• a rave review is a very enthusiastic one; an informal use.
• a rave is a secretly organized event at which people dance to electronic music and take illegal drugs.
• see also raving.
rave one's grief
• tell of one's problems, talk about one's troubles
rave up
• a rave-up is a very lively party; an informal word.

Rave را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Sanaz khatami
هیجان زده
فاطمه فاطمه
جنجال برانگیز
مائده
خفن
Mohammad javad jafarli
به صورت عصبانی،غیر قابل کنترل و دیوانه وار حرف زدن.
معنی دیگر :با شور وشوق حرف زدن در مورد یک چیزی که براتون لذت بخش بوده و تحسین میکنید (syn:enthuse)

Sara
پرت و پلا گفتن- تعریف بسیار تمجید آمیز
abolfaz mortazavi
مهمانی پرسروصدا
مهدی باقری
Rave reviews/reports
تشویق و تمجید شدید برای یک نمایش جدید، کتاب و غیره، در روزنامه یا مجله
ملیکا
داد و قال کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی rave
کلمه : rave
املای فارسی : رو
اشتباه تایپی : قشرث
عکس rave : در گوگل

آیا معنی Rave مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )