برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1353 100 1

Repression

/riˈpreʃn̩/ /rɪˈpreʃn̩/

معنی: سرکوبی
معانی دیگر: خودداری، فروداشت، (روان شناسی) واپسرانی، سرکوفتگی

بررسی کلمه Repression

اسم ( noun )
(1) تعریف: the act of repression or condition of being repressed.
مشابه: tyranny

(2) تعریف: the blocking from conscious awareness of unpleasant memories, feelings, or the like.

واژه Repression در جمله های نمونه

1. We will aid their struggle against violent repression.
[ترجمه ترگمان]ما به مبارزه آن‌ها علیه سرکوب خشونت‌آمیز کمک خواهیم کرد
[ترجمه گوگل]ما به مبارزه خود در برابر سرکوب خشونت آمیز کمک خواهیم کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The trade unions suffered brutal repression after the coup.
[ترجمه ترگمان]پس از کودتا، اتحادیه‌های تجاری از سرکوب بی‌رحمانه رنج بردند
[ترجمه گوگل]اتحادیه های کارگری پس از کودتای رژیم وحشیانه رنج می برند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. In a very real sense, post - war repression was the continuation of the war.
[ترجمه ترگمان]در یک حس بسیار واقعی، سرکوب پس از جنگ تداوم جنگ بود
[ترجمه گوگل]به معنای بسیار واقعی، سرکوب پس از جنگ، ادامه جنگ بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. They were fighting against repression and injustice in their country.
[ترجمه Sina] آن ها علیه (در مقابل) زور و خشونت و ناعدالتی در کشورشان مبارزه کردند.
...

مترادف Repression

سرکوبی (اسم)
squelch , repression

معنی عبارات مرتبط با Repression به فارسی

خود سرکوبی، مسک نفس، خودداری، ترک نفس، حفظ اسرارخود

معنی کلمه Repression به انگلیسی

repression
• state of being repressed, suppression; suppression of undesirable feelings urges or memories within the unconscious (psychoanalysis)
• repression is the use of force to restrict and control a group of people.

Repression را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

sani
خودداری - امتناع - اجتناب - عدم پذیرش
Sina
خشونت و زور برای کنترل کردن یک گروه از مردم
میلاد علی پور
سرکوب، سرجای خود نشاندن، تحت کنترل گرفتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی repression
کلمه : repression
املای فارسی : رپرسین
اشتباه تایپی : قثحقثسسهخد
عکس repression : در گوگل

آیا معنی Repression مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )