برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1208 100 1

Request for direct payment

معنی Request for direct payment در دیکشنری تخصصی

Request for direct payment را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Request for direct payment مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )