برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1357 100 1

Reserves

واژه Reserves در جمله های نمونه

1. reserves are not permanently ready for action but can be used in emergencies
قوای ذخیره دایما آماده‌ی عمل نیستند ولی می‌توان در موارد ناگه اضطراری از آنها استفاده کرد.

2. inexhaustible reserves of coal
ذخایر تمام نشدنی زغالسنگ

3. our cash reserves are dwindling fast
اندوخته‌ی نقدی ما در حال نقصان است.

4. our monetary reserves are still intact
ذخایر پولی ما هنوز دست نخورده باقی مانده‌اند.

5. the world's oil reserves will be depleted in a few decades
تا چند دهه‌ی دیگر ذخایر نفت جهان تحلیل خواهد رفت.

6. the world's oil reserves will be exhausted in a few decades
ذخایر نفتی جهان تا چند دهه‌ی دیگر تمام خواهد شد.

7. a detachment of naval reserves
گروهی از افراد ذخیره‌ی نیروی دریایی

8. the country's foreign exchange reserves
ذخایر ارزی کشور

9. iran's huge oil and gas reserves
منابع عظیم نفت و گاز ایران

معنی کلمه Reserves به انگلیسی

bank reserves
• reserve of money kept by a bank
foreign currency reserves
• currency from another country that is kept in reserve
poach upon another's reserves
• trespass a border, cross over a boundary

Reserves را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

خاطره قره داغی
در رشته حسابداری به معنی اندوخته
🐾 مهدی صباغ
ذخایر
منابع
موجودی ها
دارایی ها
رادمهر
ذخایر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Reserves مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )