برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Resource based career development

Resource based career development را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
توسعه مسیر شغلی منبع محور

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Resource based career development مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )