برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1325 100 1

Restrainer


معنی: فشار دهنده، مانع شونده
معانی دیگر: (شخص یا چیز) جلوگیر، بازدار، لگام

بررسی کلمه Restrainer

اسم ( noun )
• : تعریف: someone or something that restrains.
مشابه: control

واژه Restrainer در جمله های نمونه

1. A new type of organic restrainer RC is introduced for separation of pyrite from chalcopyrite .
[ترجمه ترگمان]نوع جدیدی از RC organic برای جداسازی of از chalcopyrite معرفی شده‌است
[ترجمه گوگل]نوع جدیدی از RC ترانسفورماتور آلی برای جداسازی پریت از کلوپوپییر معرفی شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. By using orthogonal experimental approach, a new restrainer DY-1 is developed.
[ترجمه ترگمان]با استفاده از روش تجربی متعامد، یک روش جدید DY - ۱ ایجاد می‌شود
[ترجمه گوگل]با استفاده از رویکرد تجربی متعادل، DY-1 نگهدارنده جدید توسعه یافته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. To reasonably design the girder falling restrainer, the nonlinear seismic response of the restrainer was investigated considering the failure process of the bearings.
[ترجمه ترگمان]برای طراحی منطقی the falling، پاسخ لرزه‌ای غیر خطی of با در نظر گرفتن فرآیند شکست of مورد بررسی قرار گرفت
[ترجمه گوگل]به منظور منطبق کردن محدودیت سقوط تیرچه، پاسخ لرزه ای غیر خطی نگهدارنده با توجه به روند شکست یاتاقان ها مورد بررسی قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. ...

مترادف Restrainer

فشار دهنده (اسم)
calender , restrainer , squeezer
مانع شونده (اسم)
restrainer , represser , deterrent , disincentive , repressor , inhibitor

معنی Restrainer در دیکشنری تخصصی

معنی کلمه Restrainer به انگلیسی

restrainer
• one who curbs, hinderer; arrester, one who deprives another person of his liberty; repressor, subduer

Restrainer را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی restrainer
کلمه : restrainer
املای فارسی : رسترینر
اشتباه تایپی : قثسفقشهدثق
عکس restrainer : در گوگل

آیا معنی Restrainer مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )