برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1290 100 1

Rhyming

واژه Rhyming در جمله های نمونه

1. A few lines of rhyming doggerel don't count as poetry.
[ترجمه ترگمان]چند سطر از اشعار اشعار قافیه اشعار را به عنوان شعر تلفظ نمی‌کنند
[ترجمه گوگل]چند خط از doggerel قافیه به عنوان شعر حساب نمی شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. "Ruby Murray" is rhyming slang for "curry".
[ترجمه ترگمان]\"روبی موری\" یک اصطلاح عامیانه برای \"کاری کاری\" است
[ترجمه گوگل]'روبی موری' برای 'کاری' عامیانه قافیه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. In Cockney rhyming slang, 'apples and pears' means 'stairs'.
[ترجمه ترگمان]در Cockney، آرگو، سیب و گلابی، یعنی پله‌ها
[ترجمه گوگل]'Cockney' عامیانه 'سیب و گلابی' به معنی 'پله' است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A sonnet has a fixed rhyming pattern.
[ترجمه ترگمان] یه غزل از قافیه ساختن یه شعر درست شده
[ترجمه گوگل]Sonnet دارای یک الگوی ثابت قافیه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه Rhyming به انگلیسی

rhyming
• having similar sounds, ending with the same sound
• composition of rhymes, act of writing words or lines of poetry that end in similar sounds
rhyming prose
• literary work written in rhyming lines
rhyming slang
• rhyming slang is a colloquial form of language in which you do not use the normal word for something, but say a word or phrase that rhymes with it instead. for example, in cockney rhyming slang `apples and pears' means `stairs'.
poor rhyming
• rhymed words which do not match exactly in their syllables and intonation

Rhyming را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه موسوی
هم قافیه
علی
ریتم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Rhyming مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )