برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1287 100 1

RoadRunner

/ˈroˌdrənər/ /ˈroˌdrənə/

معنی: مرغی شبیه فاخته تکزاس، کوکوسان

بررسی کلمه RoadRunner

اسم ( noun )
• : تعریف: a ground-dwelling, swift North American cuckoo with a long tail, a crest, and streaked plumage.

واژه RoadRunner در جمله های نمونه

1. The Roadrunner had better power, better tyres, and better brakes.
[ترجمه ترگمان]The دارای قدرت بهتر، لاستیک‌های بهتر، و ترمزها بهتر بودند
[ترجمه گوگل]Roadrunner دارای قدرت بهتر، لاستیک های بهتر و ترمزهای بهتر بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. M., where the state bird is the roadrunner.
[ترجمه ترگمان]ام - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ترجمه گوگل]M, جایی که پرنده ای در کشور است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The Comanche thought the roadrunner was a good-luck charm, and hung its skin in their tipis.
[ترجمه ترگمان]The Comanche the roadrunner a بود و پوستش را در tipis آویزان کرده بود
[ترجمه گوگل]Comanche فکر کرد roadrunner جذابیت موفق بود، و پوست خود را در نوع خود آویزان کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Currently the world's fastest computer, Roadrunner, at the Los Alamos National Laboratory in New Mexico, is based on BladeCenter.
[ترجمه ترگمان]در حال حاضر سریع‌ترین کامپیوتر جهان، Roadrunner، در ...

مترادف RoadRunner

مرغی شبیه فاخته تکزاس (اسم)
roadrunner
کوکوسان (اسم)
roadrunner

معنی کلمه RoadRunner به انگلیسی

roadrunner
• swift-running long-tailed desert bird of the cuckoo family (native to central america, mexico and the southwestern united states)

RoadRunner را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدرضا قریشی
کوکوی دونده
amir
میگ میگ

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی roadrunner
کلمه : roadrunner
املای فارسی : ردرانر
اشتباه تایپی : قخشیقعددثق
عکس roadrunner : در گوگل

آیا معنی RoadRunner مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )