برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Root strong love

Root strong love را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

يار دلواري
جذر ريشه ي عشق قوي (جذر مثبت حاصل ضرب توان دار)
your think I put a long, passionate romantic kiss on your lips
( بوسه لب عشق💋 ) تو فك كن يك بوسه لب دلچسب جاذبه عاشقانه طولاني بر روي لبانت مينشانم
You think my love is rooted in your heart
تو فك كن عشقم در قلبت ريشه ميكند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Root strong love مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )