برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Rubbernecking

Rubbernecking را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
گردشگری فاجعه یا disaster tourism این اصطلاح موقعی بکار برده میشود که ازدحام مردم صورت میگیرد تا مرتب سرک بکشند (گردن دراز کنند )تا ببینند چه خبره، به این کار rubbernecking یا disaster tourism میگویند و اون افرادی هم که آنجا ازدحام کرده اند rubbernecker میگویند، همچنین این اصطلاح در مورد رانندگانی هم بکار برده میشود که تا یک صحنه تصادف میبینند ،سرعتشان را کم میکنند و همانطور که با سرعت خیلی کم دارند رانندگی میکنند مرتبا سرک می کشند تا ببینند چه خبر شده است! -(این اصطلاح شاید بخاطر اینکه افراد فضول، گردنشان را عین لاستیک دراز و کشیده میکنند به این نام نامیده شده است. rubber لاستیک و necking گردن کشیدن البته ، مطمئن نیستم )

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Rubbernecking مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )