برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1353 100 1

Rugs

واژه Rugs در جمله های نمونه

1. rugs of middling quality
فرش‌های درجه دو

2. persian rugs are world-famous
قالی‌های ایران معروفیت جهانی دارند.

3. quality rugs
فرش‌های اعلا (مرغوب)

4. genuine persian rugs are made with vegetable dyes
فرش‌های اصیل ایرانی را با رنگ گیاهی می‌سازند.

5. hossein sells rugs
حسین فرش فروشی می‌کند.

6. a collection of rugs
گردآورد (مجموعه‌ی) فرش‌های ایرانی

7. the best oriental rugs are made in iran
بهترین فرش‌های خاور زمین در ایران ساخته (بافته) می‌شود.

8. a pair of kashan rugs
دو لنگه قالیچه‌ی کاشان

9. a splendid assortment of rugs
مجموعه‌ی عالی فرش

10. he looked at the rugs with admiration
با شگفتی به فرش‌ها نگریست.

11. the recovery of stolen rugs
بازیابی فرش‌های مسروقه

12. the fine texture of naeen rugs
بافت ریز قالیچه‌های نایین

13. he was chiefly interested in buying rugs
او بیشتر مشتاق خریدن فرش بود.

14. the marketable ...

Rugs را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Neda
مرغوب
محمدعلی بیاتی
فرش های کوچک ، مثل تابلو فرش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Rugs مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )