برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1323 100 1

registry

/ˈredʒəstri/ /ˈredʒɪstri/

معنی: دفتر، فهرست، دفتر ثبت اسناد
معانی دیگر: رجوع شود به: registration، اداره ی ثبت، اتاق ثبت، دفتر ثبت، نگاشتنامه، محضر

بررسی کلمه registry

اسم ( noun )
حالات: registries
(1) تعریف: an office or depository where records are kept.
مشابه: archives

(2) تعریف: a register showing the nationality of a merchant ship.

واژه registry در جمله های نمونه

1. They'd pulled the registry office down which then left an open space.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها دفتر ثبت را پایین کشیده بودند و بعد فضای باز را ترک کرده بودند
[ترجمه گوگل]آنها دفتر ریاست را پایین کشیدند و سپس فضای باز را ترک کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The registry holds records of all major operations.
[ترجمه ترگمان]این ثبت سوابق همه عملیات‌های اصلی را ثبت می‌کند
[ترجمه گوگل]رجیستری پرونده های مربوط به تمام عملیات اصلی را نگه می دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The map is kept at the local land registry.
[ترجمه ترگمان]این نقشه در مرکز ثبت زمین محلی نگهداری می‌شود
[ترجمه گوگل]نقشه در رجیستر زمین محلی نگهداری می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The public registry in Panama City keeps computerized records of all companies.
[ترجمه ترگمان]ثبت عمومی در پاناما، سوابق کامپیوتری همه شرکت‌ها را حفظ می‌کند
[ترجمه گوگل]رجیستری عمومی در پاناما شهر سوابق کامپیوتری همه شرکت ها را نگه می دارد
[ترجمه ش ...

مترادف registry

دفتر (اسم)
office , volume , book , bureau , registry , tome
فهرست (اسم)
index , file , roll , list , inventory , schedule , registry , table , catalog , repertory , roster , concordance
دفتر ثبت اسناد (اسم)
registry

معنی registry در دیکشنری تخصصی

[کامپیوتر] قسمتی از ویندوز 95 که اطلاعات بر پایی ( setup) را برای سخت افزار ، نرم افزار و سیستم عامل ذخیره می کند. این قسمت ، بیشتر عملکرد انجام شده به وسیله ی فایلهای INIو Registration Editor در نسخه های قبلی ویندوز را به عهده دارد. اطلاعات در بخش Registry توسط برنامه ی Control Panel و برنامه های برپایی برای کاربردهای خاصی تأمین می شود. می توانید محتویات Registry را مستقیماً و به وسیله ی انتخاب گزینه ی Run از Start Menu و نوشتن regedit مشاهده کنید . این عمل به ندرت ضرورت دارد ، مگر اینکه وضعی غیر عادی به وجود آمده باشد.
[برق و الکترونیک] بایگانی
[حقوق] دفتر ثبت، اداره ثبت
[بهداشت] ثبت موارد بیماری
[زمین شناسی] ثبت زمین
[حسابداری] بندر ثبت کشتی

معنی کلمه registry به انگلیسی

registry
• office where registrations are recorded; database for storing system configuration information in windows operating systems (computers)
• a registry is a place where official records are kept.
registry office
• (british) location where civil marriages are conducted
• a registry office is a place where births, marriages, and deaths are officially recorded, and where people can get married.
land registry
• official volumes in which real estate ownership is recorded
• a land registry is a government office where records are kept about each area of land in a country or region, its exact size and location, and its owner.

registry را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی registry
کلمه : registry
املای فارسی : رجیستری
اشتباه تایپی : قثلهسفقغ
عکس registry : در گوگل

آیا معنی registry مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )