برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1349 100 1

regular set

/ˈreɡjələrˈset/ /ˈreɡjʊləset/

مجموعه منظم

معنی regular set در دیکشنری تخصصی

regular set
[ریاضیات] مجموعه ی منظم

regular set را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی regular set
کلمه : regular set
املای فارسی : رگولر ‌ست
اشتباه تایپی : قثلعمشق سثف
عکس regular set : در گوگل

آیا معنی regular set مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )