برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

relaxing drink

relaxing drink را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

خورشيدوند
A relaxing drink and a catch Love
نوشیدنی آرامش بخش و عشق گرفتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی relaxing drink مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )