برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1315 100 1

relict karst

معنی relict karst در دیکشنری تخصصی

relict karst
[زمین شناسی] کارست بازمانده - کارستی که در آشکوب زمین شناختی قبلی تشکیل شده و هرگز توسط نهشته های بعدی پوشیده نشده است. - نیز ببینید: کارست دیرین. مترادف: کارست فسیلی.

relict karst را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی relict karst مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )