برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

remain true

remain true را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی بزرگیان
وفادار ماندن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی remain true مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )