برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1344 100 1

rent a house

معنی کلمه rent a house به انگلیسی

rent a house
• pay at fixed intervals for the use of a house; give use of a house in return for fixed payments

rent a house را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

yasaman
rent a house:اجاره ی یک خانه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی rent a house مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )