انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1020 100 1

reopen

تلفظ reopen
تلفظ reopen به آمریکایی/riːˈoʊpən/ تلفظ reopen به انگلیسی/riːˈəʊpən/

دوباره باز کردن، بازگشودن، بازگشایی کردن، مجددا افتتاح کردن، دوباره شروع کردن، بازآغازیدن، بازآغاز کردن، (پس از وقفه) ادامه دادن، مجددا افتتاح کردن the reopening of the national assembly بازگشایی مجلس شورای ملی دوباره شروع کردن

بررسی کلمه reopen

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: reopens, reopening, reopened
• : تعریف: to cause to become open again.

- She reopened the door.
ترجمه کاربر [ترجمه محمدامین عمادی] اودر را دوباره باز کرد
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] در را باز کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] او درب را باز کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش
- Police have reopened the murder case.
ترجمه کاربر [ترجمه jhvj] پلیس پرونده قتل را باز آغاز کرد
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] پلیس پرونده قتل را بازگشایی کرده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] پلیس پرونده قتل را دوباره باز کرده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش
فعل ناگذر ( intransitive verb )
• : تعریف: to become open again.

- The store will reopen after lunch.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] این فروشگاه بعد از ناهار بازگشایی خواهد شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] فروشگاه بعد از ناهار باز خواهد شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش
- The wound has reopened.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] زخم دوباره باز شده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] زخم دوباره آغاز شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش
- The school reopened after the damage was repaired.
ترجمه کاربر [ترجمه A] پس از تعمیر آسیب ها مدرسه دوباره باز شد
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] این مدرسه پس از تعمیر خسارت بازگشایی شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] مدرسه دوباره باز شد پس از آسیب تعمیر شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

واژه reopen در جمله های نمونه

1. to reopen a debate
ترجمه بحثی را دوباره آغاز کردن

2. they will reopen diplomatic missions in those countries
ترجمه سفارت‌خانه‌های خود را در آن کشورها بازگشایی خواهند کرد.

3. The store will reopen at 9 a. m. on 2 January.
ترجمه کاربر [ترجمه PH] مغازه در ساعت 9 صبح در دوم ژانریه باز خواهد شد
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این مغازه در ساعت ۹ صبح مجددا گشایش خواهد یافت متر ۲ ژانویه
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]فروشگاه در 9 آگوست باز خواهد شد متر در 2 ژانویه
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. The law court will reopen on Monday.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]دادگاه قانون روز دوشنبه بازگشایی خواهد شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]دادگاه قانون در روز دوشنبه دوباره فعال خواهد شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Plans to reopen the school have been shelved .
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]طرح‌هایی برای بازگشایی این مدرسه به بایگانی رفته‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]برنامه ریزی برای بازگشایی مدرسه قفل شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. There was a call today to reopen the investigation into the bombing.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]امروز تلفنی برای بازگشایی پرونده تحقیق وجود داشت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]امروز یک تماس تلفنی برای بازنگری تحقیق در مورد بمب گذاری وجود دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Look, let's try not to reopen any old wounds this time, OK?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ببین، بیا سعی کنیم این دفعه زخم‌های قدیمی رو باز نکنیم، باشه؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ببخشید، بگذارید این بار زامبی های قدیمی را دوباره باز کنیم، خوب؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. The swimming pool will reopen in May.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این استخر در ماه مه بازگشایی خواهد شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]استخر شنا در ماه مه دوباره فعال خواهد شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. The Theatre Royal, Norwich, will reopen in November.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تئاتر سلطنتی، ناریچ، در ماه نوامبر بازگشایی خواهد شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تئاتر رویال، نورویچ، در ماه نوامبر باز خواهد گشت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. There were no plans to reopen extradition proceedings against him.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هیچ برنامه‌ای برای بازگشایی پرونده استرداد وی علیه وی وجود نداشت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هیچ برنامه ای برای بازپرداخت اقدامات استرداد علیه او وجود نداشت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. His comments have served only to reopen old wounds.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اظهارات وی تنها برای باز کردن زخم‌های کهنه صورت‌گرفته است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نظرات او تنها به باز شدن زخم های قدیمی خدمت کرده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. But now high level delegations will reopen talks that broke up earlier this year.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اما اکنون هیات‌های مدیره سطح بالا مذاکراتی را بازگشایی خواهند کرد که اوایل امسال آغاز شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اما اکنون نمایندگان سطح بالا مذاکرات را باز می کنند که در اوایل سال جاری شکسته شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. The company originally intended to reopen the factory with non-union workers.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این شرکت در ابتدا قصد بازگشایی این کارخانه را با کارگران غیر اتحادیه‌ای داشت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این شرکت در ابتدا قصد داشت کارخانه های غیر عضو را بازسازی کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. His results are likely to reopen the debate on race and education.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نتایج او احتمالا بحث درباره نژاد و آموزش را بازگشایی خواهد کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نتایج او احتمالا بازتاب بحث در مورد نژاد و آموزش و پرورش است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. Middle East peace talks reopen in Washington on Wednesday.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مذاکرات صلح خاور میانه روز چهارشنبه در واشنگتن بازگشایی شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]گفتگوهای صلح خاور میانه در روز چهارشنبه در واشنگتن آغاز شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی کلمه reopen به انگلیسی

reopen
• open again, move again to an open position
• if you reopen a shop, bar, restaurant, or so on, or if it reopens, you open it again after it has been closed for some time.
• if someone reopens something such as a discussion or a legal case, they start it again after it has stopped or been closed.
• to reopen a border or a route means to allow people and goods to cross it or go along it after a period during which it has been closed.
• if a wound reopens or if you reopen it, it breaks open again after the skin has begun to heal.
• if old arguments or disagreements between people reopen or if someone or something reopens them, they start again after being over for a long time.

reopen را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی reopen

مينا زيبادل ١٦:٥٩ - ١٣٩٦/٠٦/٢٦
Restart
|

Reyhaneh ٢١:٣٩ - ١٣٩٦/١٠/١١
دوباره باز شدن
|

پانی ١٢:٠٥ - ١٣٩٧/٠٤/١٩
دوباره باز کردن
|

مریم حسن زاده ١٣:١١ - ١٣٩٧/٠٤/٢٣
reopen means open again after closing
|

حسین سالک نژاد ١٦:٥٥ - ١٣٩٧/٠٧/١٥
Reopen means open after closing
|

A ٢٠:٠٠ - ١٣٩٧/١٠/٠٩
یعنی افتتاح شدن دوباره ی جایی
|

ayda ١٧:١٤ - ١٣٩٧/١١/٠٩
thy will going to reopen this bank
ان ها میخواهند این بانک را بازگشایی کنند
|

امیررضا فرهید ١٦:٠٤ - ١٣٩٨/٠١/٣٠
بعد از بستن دوباری باز کردن....... یعنی انگار مغازه ای را می بندی و بعد از مدتی دوباره آن را باز می کنی.
|

G ١٣:٢١ - ١٣٩٨/٠٤/٢٢
Open again after closing
|

Zahra ١٥:٣١ - ١٣٩٨/٠٤/٢٢
باز گشایی
مثل باز گشایی مدارس یا غیره
|

پیشنهاد شما درباره معنی reopenنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی reopen
کلمه : reopen
املای فارسی : رئوپن
اشتباه تایپی : قثخحثد
عکس reopen : در گوگل


آیا معنی reopen مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )