برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1276 100 1

repair shop

/rɪˈpɛr ʃɑp/ /rɪˈpeə ʃɒp/

کارخانه تعمیر، کارگاه تعمیر

واژه repair shop در جمله های نمونه

1. He runs an auto-tyre repair shop.
[ترجمه ترگمان]او یک مغازه تعمیر اتومبیل دارد
[ترجمه گوگل]او یک فروشگاه تعمیر خودرو را اجرا می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The cameraman also has a small repair shop.
[ترجمه ترگمان]فیلمبردار نیز یک مغازه تعمیر کوچک دارد
[ترجمه گوگل]فیلمبردار همچنین یک فروشگاه تعمیر کوچک دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Allen works in a three-person auto repair shop in San Marcos.
[ترجمه ترگمان]آلن در یک تعمیرگاه خودرو سه نفره در سن مارکوس کار می‌کند
[ترجمه گوگل]آلن در یک کارگاه تعمیر خودرو سه نفره در سان مارکوس کار می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. But nothing's worse than driving into an auto repair shop, sight unseen, and being fleeced.
[ترجمه ترگمان]اما چیزی بدتر از رانندگی در یک مغازه تعمیر اتومبیل دیده نمی‌شود
[ترجمه گوگل]اما هیچ چیز بدتر از رانندگی در یک فروشگاه تعمیر خودرو، بینایی غیر قابل مشاهده و بودن فلک است
[ترجمه شما] ...

معنی repair shop در دیکشنری تخصصی

repair shop
[ریاضیات] تعمیرگاه

repair shop را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Atrempting
Attempting
مهدی صباغ
تعمیرگاه (مانند تعمیرگاه خودرو، تعمیرگاه موتورسیکلت یا تعمیرگاه لوازم خانگی و .......)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی repair shop
کلمه : repair shop
املای فارسی : رپیر شپ
اشتباه تایپی : قثحشهق ساخح
عکس repair shop : در گوگل

آیا معنی repair shop مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )