برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1278 100 1

replicative

معنی کلمه replicative به انگلیسی

replicative
• of replication, of duplication, of reproduction

replicative را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی بزرگیان
تکرار کننده
ستارخان
تکرارپذیری

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی replicative مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )