برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1323 100 1

return to zero

/rəˈtɜːrntəˈzɪroʊ/ /rɪˈtɜːntuˈzɪərəʊ/

با بازگشت به صفر

معنی عبارات مرتبط با return to zero به فارسی

بدون بازگشت به صفر

return to zero را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی return to zero
کلمه : return to zero
املای فارسی : ریترن تو زرو
اشتباه تایپی : قثفعقد فخ ظثقخ
عکس return to zero : در گوگل

آیا معنی return to zero مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )