برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1320 100 1

revise

/rɪˈvaɪz/ /rɪˈvaɪz/

معنی: اصلاح کردن، تفتیش کردن، تجدید نظر کردن، دوباره چاپ کردن، اصلاح نمودن، حک و اصلاح کردن
معانی دیگر: (با دقت خواندن و) اصلاح کردن، بازبینی کردن، بازنویسی کردن، بازپیرایی کردن، باز ویراستن، تغییر دادن، تعدیل کردن، رجوع شود به: revision، (چاپ) نمونه ی غلطگیری شده

بررسی کلمه revise

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: revises, revising, revised
مشتقات: revisable (revisible) (adj.), revisability (n.), reviser (revisor) (n.)
(1) تعریف: to change, alter, or modify.
مترادف: alter, change, modify
مشابه: amend, correct, doctor, edit, overhaul, rectify, revamp

(2) تعریف: to improve or correct a new edition of (a book or text).
مترادف: emend, emendate, redact, redraft, rework, rewrite
مشابه: blue-pencil, correct, edit, recast, redo, update

واژه revise در جمله های نمونه

1. My family revised its weekend plans when the weather turned hazy.
وقتی که هوا مه الود شد خانواده ام در برنامه تعطیلات آخر هفته تجدید نظر کرد

2. The dictionary was revised and then published in a more expensive edition.
فرهنگ لغت مورد بازبینی مجدد قرار گرفت و سپس به صورت مجلّد گران تری منتشر شد

3. Under the revised rules, Shane was eliminated from competing.
شین بنا به مقررات اصلاح شده، از رقابت ها حذف شد

4. to revise a text
متن را اصلاح کردن

5. to revise tax rates
میزان مالیات‌ها را تغییر دادن

6. The government may need to revise its policy in the light of this report.
[ترجمه فرزاد خدری] دولت نیازمند بازبینی سیاست خود در مورد شفاف سازی این گزارش است
|
[ترجمه ترگمان]دولت ممکن است نیاز به بازبینی سیاست خود در پرتو این گزارش داشته باشد
[ترجمه گوگل]دولت با توجه به این گزارش، باید سیاست خود را اصلاح کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. He soo ...

مترادف revise

اصلاح کردن (فعل)
right , accord , accommodate , improve , reclaim , modify , correct , rectify , meliorate , alter , remedy , ameliorate , amend , dulcify , emend , revise
تفتیش کردن (فعل)
inquire , investigate , inspect , revise
تجدید نظر کردن (فعل)
revise , reconsider
دوباره چاپ کردن (فعل)
revise , republish
اصلاح نمودن (فعل)
revise
حک و اصلاح کردن (فعل)
revise

معنی revise در دیکشنری تخصصی

[حقوق] تجدیدنظر کردن، اصلاح کردن، ویراستن
[ریاضیات] روش سیمپلکس تجدید نظر شده، روش سیمپلکس اصلاح شده

معنی کلمه revise به انگلیسی

revise
• make changes in order to improve something; edit, correct; produce an updated or corrected version
• act of making changes, alteration; proof sheet made to verify changes made and check for additional errors
• if you revise something, you alter it in order to make it better or more correct.
• when you revise for an examination, you read things again in order to learn them thoroughly.
revise opinions
• change views
press revise
• last proofreading, last editing

revise را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مریم.د
مرور کردن
مریم.د
مرور کردن
صبا زراسوند
مرور کردن
پدرام
حذف زوائد
شادمهر
تغییر دادن، دگرگون کردن، به روز کردن
Amila
بازبینی کردن
تجدید نظر کردن
Mosayyebi
مرور کردن
Arezoo
review
بی نام
اصلاح کردن
گرفتن غلط
بی نام
اصلاح کردن
تجدید نظر
مبینا
Study something again
رضا
بازنویسی کردن
با اقتدار همینه
هادی
برای امتحان خواندن
مهسا امینی
-تغییر دادن
-اصلاح کردن
david
اصلاح کردن.تجدیدنظر کردن.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی revise
کلمه : revise
املای فارسی : رویس
اشتباه تایپی : قثرهسث
عکس revise : در گوگل

آیا معنی revise مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )