برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1289 100 1

rough it


در دامن طبیعت و بدون وسایل رفاهی زندگی کردن

بررسی کلمه rough it

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to live without the ordinary daily comforts.

- They like to rough it when they are on vacation.
[ترجمه ترگمان] دوست دارند وقتی در تعطیلات هستند آن را زبر کنند
[ترجمه گوگل] آنها زمانی که در تعطیلات هستند، دوستشان دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه rough it در جمله های نمونه

1. If you go camping you'll have to rough it.
[ترجمه ترگمان]اگر شما به چادر بروید، باید آن را خشن کنید
[ترجمه گوگل]اگر به کمپینگ بروید باید آن را خشن کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The explorers had to rough it when they got into the jungle.
[ترجمه ترگمان]The وقتی وارد جنگل شدند مجبور شدند آن را خراب کنند
[ترجمه گوگل]کاشفان باید آن را زمانی که آنها را به جنگل آمد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. You may have to rough it a bit if you come to stay.
[ترجمه ترگمان]اگر برای ماندن به اینجا آمده‌ای، باید آن را کمی خشن کنی
[ترجمه گوگل]اگر بیائید بمانید، ممکن است مجبور شوید کمی آن را خشن کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She had had to rough it alone in digs since she was fifteen.
[ترجمه ترگمان]از زمانی که پانزده‌ساله بود مجبور شده بود تنهایی کار کند
[ترجمه گوگل]او از زمان پانزده سالگی مجبور بود آن را به تنهایی بکشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را ...

معنی کلمه rough it به انگلیسی

rough it
• do without conveniences or luxuries (especially with regards to time spent in the wilderness); live very simply, be satisfied with very little

rough it را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رئیس علی دلواری
(informal) برای مدت کوتاهی در شرایط سخت زندگی کردن
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman :
to live for a short time in conditions that are not very comfortable
صالــــــح افتخـــــــــــــاری
برای مدت کوتاهی با امکانات حداقل به سر بردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی rough it
کلمه : rough it
املای فارسی : راف ایت
اشتباه تایپی : قخعلا هف
عکس rough it : در گوگل

آیا معنی rough it مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )